Documents de centre

 

PLA D'ACTUACIÓ DE CENTRE 2021-22

Aquest Pla és un document viu que pot patir modificacions  en funció  de la seva aplicació al centre i de l'evolució de la pandèmia.  

Us recomanem que el consulteu sovint. 

 

PLA ACTUACIÓ DEFINITIU 2021-22 Els Grecs.pdf

Projecte Educatiu Escola Els Grecs

Document que recull els trets d'identitat de la nostra escola i els seus principis pedagògics i organitzatius.

 

PEC definitiu.pdf

Projecte lingüístic

El PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE és l’instrument que permet assolir els objectius generals referents a la competència lingüística que defineix la normativa vigent.

PROJECTE LINGÜÍSTIC ELS GRECS.pdf

Com avaluem?

L’avaluació dels alumnes de l’educació primària

Des del juny del 2017, a les escoles de Catalunya s'avaluen les àrees per dimensions. Cada àrea té diverses dimensions que coincideixen amb aspectes que avaluem des de l'escola.  Aquestes venen lligades a les competències que ja tots coneixeu i que l'alumnat ha de tenir assolides al final de cada curs.
Les qualificacions de primària, actualment, són AE (assoliment excel·lent), AN (assoliment notable), AS (assoliment suficient) i NA (no assoliment).
Per a resoldre qualsevol dubte us podeu adreçar al tutor/a del vostre/a fill/a.
carta-informativa-avaluacio-els-grecs.pdf

Projecte de direcció 2018-2022

El projecte de direcció, tal com estableix l'article 23 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, ha d'ordenar el desplegament i l'aplicació del PEC durant el seu període de vigència.

Aquest document estableix les línies d'actuació prioritàries que s'han de desenvolupar durant el període de mandat, en aquest cas des del curs 18/19 al curs 21/22.

PROJECTE DE DIRECCIÓ DEFINITIU MONTSE GAYOLÀ.pdf
 
Fem servir cookies, tant pròpies com de tercers, per millorar la seva experiència online i recollir informació estadística sobre la seva navegació. En continuar utilitzant aquesta web està acceptant la instal·lació i l'ús de cookies. Més informació a Política de cookies